twe.waw.pl

Podział majątku - kompleksowe usługi prawa spadkowego

Chcąc uzyskać poradę prawną lub skorzystać z usług adwokata na drodze prawnej w zakresie podziału majątkowego warto przyjrzeć się ofercie kancelarii adwokackiej Bartosiak & Wspólnicy. Podział majątku jako obsługa prawna zawiera w sobie działania takie jak prowadzenie negocjacji w imieniu klienta z drugą stroną konfliktu i doprowadzenie ich do konsensusu lub ugody, reprezentowanie klienta we wszystkich procesach sądowych obejmujących dzielenie majątku, przygotowywanie umów i pism procesowych oraz załatwienie opinii rzeczoznawcy, niekiedy kluczowej dla sprawy podziału majątkowego. Kancelaria adwokacka obsługuje sprawy klientów z terenów Warszawy, zapewniają im kompleksową usługę prawną oraz uczestniczenie we wszelkich działaniach pozasądowych jak i sądowych. Procesy podziału majątkowego mogą dotyczyć zarówno małżeństw, które samodzielnie nie potrafią uzgodnić wspólnego stanowiska, jak i likwidowanych spółek cywilnych, osobowych czy kapitałowych, gdzie sprawa nierzadko dotyczy więcej niż dwóch stron.Kompleksowe usługi podziału majątku wspólnegoKancelaria adwokacka z Warszawy zajmuje się w pełni kompleksowo prowadzeniem procesów podziału majątku wspólnego występującego pomiędzy byłymi małżonkami. Niejednokrotnie zdarza się, że sytuacja wymaga prócz podziału majątku, także wniesienie do sądu kolejnych spraw takich jak rozwód, który obejmować może pismo z orzekaniem lub bez orzekania o winie, ustalenie wysokości alimentów, pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich jednej ze stron lub nadanie władzy opiekuńczej, zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa. Adwokaci prowadzą także procesy dotyczące ubezwłasnowolnienia.Kancelaria Adwokacka Bartosiak & Wspólnicy
Aleja Solidarności 119/125
00-897 Warszawa
tel. 48 22 308 55 00

Zobacz także:

Profesjonalna nauka angielskiego

Profesjonalna nauka angielskiego

Dobrej jakości makaron bezglutenowy

Dobrej jakości makaron bezglutenowy

Zakładanie ogrodów w Poznaniu

Zakładanie ogrodów w Poznaniu

Dobre łóżko medyczne

Dobre łóżko medyczne

Klimatyzacja a lokale użytkowe

Klimatyzacja a lokale użytkowe